Pravilniki in pojasnila

Rejsko ocenjevanje:

- Linearno ocenjevanje: razlaga sistema

 

Povezave na originalne pravilnike:

- AQHA Rulebook

- APHA Rulebook

- ApHC Handbook (PDF, 4,5M)

 

Uredbe EU o konjereji:

- Uredba (EU) 2016/1012 (PDF, 898K)

- Izvedbena uredba komisije (EU) 2015/262 (PDF, 934K)

 

Druge priznane organizacije, ki sodelujejo s SIQHA na področju reje:

- Oddelek za selekcijo konj. Na tej strani lahko najdete tudi obrazce, potrebne za urejanje dokumentacije kopitarjev v Sloveniji.

Rejski programi

Quarter

Paint

Appaloosa