Organizacija in kontakti

Predsednik/president:

IGOR ROZMAN – igor.rozman@siqha.si+386 41 624 860

Podpredsednik/vice-president:

ANDREJ ZRIMŠEK – andrej.zrimsek@siqha.si+386 41 570 952

Upravni odbor:

Igor Rozman
Andrej Zrimšek
Marjan Flajs
Katja Zrimšek
Jure Ponikvar
Tadej Klaužar

Tomaž Volk

Janez Kastelic
Jure Struna

Nadzorni odbor:

Toni Filipič
Alan Leban
Tone Godec

Disciplinska komisija:

Gregor Godec
Aljaž Jovan
Jasmina Ščap Gungl

Sekretar združenja:

Katja Zrimšek - katja.zrimsek@siqha.si ali info@siqha.si

SIQHA International Director/Direktor za mednarodne zadeve:

Andrej Zrimšek - andrej.zrimsek@siqha.si, + 386 41 570 952

Strokovni svet za šport:

Marjan Flajs - ss.sport@siqha.si, +386 41 606 154
Tamara Drobež
Aljaž Urbiha

Strokovni svet za rejo (AQHA, ApHC, APHA):

Tadej Klaužar - ss.reja@siqha.si, +386 31 537 145
Boštjan Urbančič
Tomaž Volk
Janez Kastelic
Andrej Zrimšek
Karolina Jamnik Cerk

Strokovni svet za izobraževanje in delo z mladino:

Eva Prašnikar - izobrazevanje@siqha.si, +386 30 386 384
Jure Ponikvar