Srečanje AQHA z evropsko komisijo glede podpore pri uvozu in izvozu

11. januarja so se v Bruslju srečali dr. Anna Morrison (AQHA Chief Internatinal Officer), predsednik FEQHA dr. Andrew Dren in izvršni podpredsednik AQHA Craig P. Huffhines z dr. Alf-Eckbert Füssel – namestnik vodje oddelka za Zdravje in dobrobit živali.

Tema sestanka je bilo razjasnitev postopkov povezanih z direktivo evropske unije, ki je stopila v veljavo s 1. novembrom 2018. AQHA-jev namen je zagotoviti vse potrebne korake in podporo svojim članom, da se omogoči trgovanje s člani iz evropske unije, vključno z izdajo zootehničnih certifikatov.

Zootehnični certifikati

S 1. novembrom 2018 je EU uvedla novo regulativo povezano z rejskimi organizacijami in s tem povezanimi procesi. Med drugim je bila uvedena potreba po zootehničnih certifikatih za vse rejne živali in zarodni material (seme, embriji…). Na začetku je bilo razumljeno, da bodo certifikati predpogoj za vsak uvoz, vendar so ti certifikati potrebni kot pogoj za vpis živali ali potomca v rodovno knjigo AQHA. S tem pa tudi v vse hčerinske rodovne knjige v državah članicah EU.

Obstajajo razlike med zootehničnim certifikatom za žive živali in zarodni material:

Zahteve za žive živali: Zootehnični certifikat ni potreben kot dokument za uvoz, ampak kot dokaz, da je žival registrirana rejna žival, kar je osnova za oprostitev določenih davčnih obveznosti. EU zakonodaja dovoljuje dopolnitev rodovnika (registration certifikate AQHA) priznanih rejskih organizacij (kot je AQHA), namesto predpisane oblike zootehničnega certifikata. Kljub temu bo AQHA zagotovila predpisano obliko zoot. cert., da se zagotovijo nemoteni postopki uvoza. Pripravili bodo predpisano obliko zoot. dokum., ki bo vsebovala standarden nabor podatkov, ki je tako prepoznaven na vseh uvoznih mestih po EU. AQHA bo zagotovil certifikate za vse žive živali izvožene v EU.

Izvozniki, ki potrebujejo zootehnični certifikat, se lahko obrnejo na AQHA preko elektronske pošte export@aqha.org in zahtevajo ta dokument. Zahtevek mora vsebovati ime živali, registrsko številko in ime organizacije/posameznika, ki bo žival izvozil. AQHA bo preko elektronske pošte poslal izpolnjen zootehnični certifikat za žival.

Zarodni material: Zootehnični certifikat ni potreben kot dokument za uvoz, ampak kot zagotovilo da bodo potomci upravičeni do vpisa v izvorno rodovno knjigo in v hčerinske rodovne knjige v državah EU. Zato bodo zootehnični dokumenti lahko potrebni tudi za seme, ki je že shranjeno/uvoženo v EU. Ker zootehnični certifikati za seme vsebujejo podatke, ki jih AQHA ne more izpolniti (npr. podatki o hrambi semena), so za izpolnitev certifikata zadolženi centri za osemenjevanje, pri pridobitvi ustreznih podatkov pa jih bo podpiral AQHA.

Izvozniki, ki potrebujejo podatke o registraciji in genetskih testih za izpolnitev zootehničnih certifikatov za zarodni material, se lahko obrnejo na AQHA preko elektronske pošte export@aqha.org. Zahtevek naj vsebuje ime živali, registracijsko številko, informacijo o tem ali gre za seme ali drug material (embrio…) ter ime organizacije/posameznika ki pripravlja zootehnični certifikat. AQHA bo pripravil potrdilo o resničnosti registracije in genetskih testov, rodovnik živali za štiri generacije in rezultate genetskih testov za dotično rejno žival.

Čeprav je komisija EU podprla proces, ki ga je AQHA vzpostavil za pridobitev zootehničnih certifikatov, se nekatere članice AQHA v Evropi obračajo z vprašanji na svoje državne  pristojne organizacije. AQHA vzpodbuja odprto komunikacijo, da bi omogočili nemoteno trgovanje znotraj EU in izven, predvsem brez nepotrebnih motenj in zapletov.

Vsa vprašanja na to temo so lahko naslovljena na export@aqha.org.

Izvorna rodovna knjiga

Med sestankom z evropsko komisijo je bilo objasnjeno, da je od 1. novembra 2018 AQHA priznana kot izvorna rodovna knjiga za pasmo Ameriški Quarter konj (AQH). Priznanje temelji na:

 

Pred 1. novembrom 2018 je EU priznala nemško združenje DQHA kot upravljalca izvorne rodovne knjige za AQH v Evropi. DQHA je imelo to priznanje v času, ko EU zakonodaja ni predpisovala izvornih rodovnih knjig izven EU.

Po sestanku z evropsko komisijo so Dr. Morrison, Dr. Dren in g. Huffhines obiskali  sedež DQHA, da bi se pogovorili o novo nastali situaciji in kako to vpliva na status DQHA. Namen je bil da DQHA opusti vlogo izvorne rodovne knjige za EU, in da se zahvalijo DQHA za dosedanje delo in  trud v imenu pasme. AQHA in DQHA imata dolgoletno partnerstvo, ki je pripomoglo k razvoju močne in lojalne sredine rejcev in lastnikov AQH v Nemčiji.

Na osnovi novega priznanja AQHA kot upravljalca izvorne rodovne knjige v EU, lahko vse hčerinske rodovne knjige držav članic EU vodijo svoje hčerinske rodovne knjige v skladu z AQHA rejskim programom in v skladu z veljavno zakonodajo ter državnimi pristojnimi organizacijami.  AQHA rejski program je sestavni del pravilnika AQHA (AQHA handbook of Rules and Regulations), del »Rules of Registration«. Na voljo je na naslovu www.aqha.com/handbook

Dr. Morrison bo (je bila) tudi na sestanku FEQHA 2. februarja, da bi z evropskimi podružnicami AQHA diskutirali o prehodu na nove postopke. AQHA je zavezan k polni podpori vsem svojim evropskim podružnicam, članom, lastnikom in rejcem po celem svetu.

Vprašanja povezana z AQHA mednarodnimi programi ali podporo EU so lahko naslovljena na international@aqha.org.

 

Enaki certifikati so, kot omenjeni v zgornjem besedilu,(Zootehniški certifikati) potrebni tudi pri nakupu konj ali zarodnega materiala iz držav EU v Slovenijo.


Prav tako rejci iz Slovenije, ki po 1.novembru 2018 prodajo živali v drugo državo potrebujejo tak dokument. Tega bomo po predhodni najavi zagotovili na VF/Oddelek za selekcijo konj – v sodelovanju s SIQHA