Quality Samples Program

Opis programa

Quality Samples Program je program ameriškega ministrstva za kmetijstvo (United States Department of Agriculture - USDA), ki omogoča drugim državam dostop do ameriških produktov povezanih s kmetijstvom, med katere sodi tudi semenski material ameriških žrebcev. V sodelovanju z AQHA ima SIQHA možnost v okviru tega programa dobiti semena kakovostnih žrebcev pasme Ameriški Quarter konj, tudi tistih, ki sicer na evropskem trgu niso na voljo.

USDA seme žrebcev tretjim državam donira, kar pomeni da so kriti vsi stroški do vstopa pošiljke v ciljno državo. Poudariti pa je potrebno, da čeprav je semenski material doniran, celoten postopek ni brez stroškov. Rejec, kot končni prejemnik semena, mora plačati morebitne davčne in carinske dajatve, hrambo semena, strošek semenitve z zmrznjenim semenom in na koncu tudi DNK test žrebeta. Ocenjujemo, da celoten strošek za rejca po vsej verjetnosti ne bi bil manjši od 500 EUR, natančneje bomo stroške preverili glede na izkazan interes za sodelovanje v programu.

Glavna prednost tega programa je, da omogoča vnos novega kvalitetnega genskega materiala v slovensko rejo Ameriškega Quarter konja, ob bistveno nižjem finančnem vložku rejcev. Cilj SIQHA je, da se v Sloveniji pridobi okrog 25-30 novih kvalitetnih žrebet, pri čemer je en rejec upravičen do semenitve največ treh kobil. Po priporočilu AQHA naj bi se izbiralo žrebce nekje srednega razreda – ne najbolj poceni, ne pa tudi najdražjih (cca 1.500 – 2.500 USD), končna odločitev pa je odvisna tudi od interesa rejcev in razpoložljivih finančnih sredstev.

Pogoji za sodelovanje

Kriteriji za izbor kobil

V primeru velikega interesa, bomo določili kriterije za izbor, pri čemer se lahko pričakujejo različni kriteriji, kot na primer:

Povratna informacija

Celoten postopek od prijave na program do pridobitve semena lahko traja do 12 mesecev, zato je pomembno, da rejci čimprej sporočite, ali ste zainteresirani za semenitev vaših quarter kobil s semenom, pridobljenim v okviru tega programa. Poleg tega bi od vas potrebovali tudi informacijo, katere linije so vam zanimive (reining, cutting, …).

Prosimo vas, da nam najkasneje do 29. maja 2020 svoj interes za sodelovanje v programu sporočite tako, da odgovorite na anketo. Vaši odgovori so zgolj informativne narave in nam bodom pomagali pri nadaljnjih odločitvah in korakih, o katerih vas bomo sproti obveščali.

Za sodelovanje se vam lepo zahvaljujemo.