Quality Samples Program - Novosti november 2020

Konec oktobra smo v sodelovanju z AQHA pripravili dokumentacijo in oddali vlogo za QSP. Koliko časa bo poteklo do sprejetja odločitve težko ocenjujemo (lahko traja nekaj mesecev), seveda pa vas bomo o tem takoj obvestili.

Ker je zelo verjetno da bo v primeru odobritve že prepozno za pripustno sezono 2021, smo že v vlogi predvideli možnost uporabe semena za sezono 2022.