Pripusti v času epidemije

Na pobudo predstavnika Sindikata kmetov Slovenije so na Oddelku za selekcijo kopitarjev pripravili kratke smernice oziroma priporočila (PDF, 148K), kako varno izvajati pripuste na Pripustnih postajah. 

Priporočamo, da lastniki kobil in žrebcev spremljajo zakonodajo, ki se v danih razmerah hitro spreminja. 

 

Strokovni svet za rejo SIQHA