Poziv k vlogi kandidatur

Spoštovani člani  SIQHA!

 

V letu 2020 se izteka mandat dosedanjemu vodstvu SIQHA,  zato upravni odbor objavlja razpis  za novega predsednika, podpredsednika, 7 članov upravnega odbora, 3 člane nadzornega odbora in 3 člane disciplinske komisije. Vse  člane, ki bi želeli kandidirati za katero od funkcij prosimo, da svojo kandidaturo vložite najkasneje do 25. januarja 2021.  Kandidaturo vložite pisno na sedež združenja SIQHA, Spodnja Lipnica 36b, 4246 Kamna Gorica ali na elektronski naslov info@siqha.si.

Upoštevane bodo samo kandidature, ki bodo prispele do vključno 25. januarja 2021.

Volitve bodo izvedene na rednem letnem občnem zboru združenja.

 

Upravni odbor SIQHA