Oskrba živali izven matične občine v času razglašene epidemije koronavirusa

Posredujemo sporočilo Sektorja za identifikacijo in registracijo živali, ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:

 

V skladu s 3. členom Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin, je gibanje in dostop dovoljen za opravljanje gospodarskih, kmetijskih (sem sodi tudi oskrba rejnih živali) in gozdarskih dejavnosti. 

Izdaja izpisov za oskrbo živali NI predpisana. Seveda pa dokončni odgovor glede kakršnekoli izdaje potrdil, dovolilnic ali prepustnic za gibanje, dostop ali zbiranje ljudi lahko poda le Ministrstvo za notranje zadeve.