Občni zbor članov SIQHA 2019, 16.2.2019

Vabimo vas na redni letni zbor članov Slovenskega združenja quarter konja, ki bo

 

v soboto, 16. februarja 2019, ob 18.00 uri

v Kulturnem domu Radomlje, Prešernova 43, Radomlje.

 

DNEVNI RED:

 1. Otvoritev in pozdrav
 2. Izvolitev organov zbora članov
  • delovnega predsedstva
  • zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika
  • verifikacijske komisije
 3. Poročila o delovanju združenja v letu 2018
  • poročilo predsednika
  • blagajniško poročilo
  • poročilo nadzornega odbora
  • poročilo disciplinske komisije
  • poročila strokovnih svetov
 4. Razprava po poročilih
 5. Potrditev letnega poročila o poslovanju društva za leto 2018
 6. Razrešitev  in imenovanje  novega člana upravnega odbora
 7. Program dela in finančni plan za leto 2019
 8. Potrditev programa dela in finančnega plana za leto 2019
 9. Članstvo in članarina 2019
 10. Razno

Uradnem delu zbora bo sledila razglasitev in podelitev priznanj najboljšim v letu 2018 na tekmovalnem in rejskem področju ter prijetno druženje ob pogostitvi! 

Ne pozabite, da se na zboru lahko včlanite ali poravnate članarino za tekoče leto. Vsi lastniki konj, ki imate ocenjene konje iz rejskih razstav SIQHA in nimate vpisanih telesnih ocen, lahko izkoristite to priložnost in s seboj prinesete identifikacijske dokumente konja, v katere bomo vpisali telesne ocene konj.

 Vljudno vabljeni!