ŽIVI ZAZNAMKI

SIQHA

Slovensko združenje quarter konja

Prispevki v kategoriji ‘Arhiv rejskih obvestil’

Pojasnilo glede rejskega ocenjevanja, ki ga SIQHA kot priznana rejska organizacija organizira v dogovoru z Inštitutom za rejo in zdravstveno varstvo kopitarjev ter ob strokovni podpori DQHA zbora rejskih sodnikov:

Slovensko združenje quarter konja povzema in z rejskim programom tudi priznava sistem ocenjevanja Deutsche Quarter Horse Association. Ta sistem je temeljito izdelan, preverjen in se uporablja v več evropskih državah.

Vsak konj najprej dobi pet ocen:

 1. “ustrezanje tipu” (ali konj ustreza tipu svoje pasme in spolu)
 2. “zgradba konja” (iskanje šibkih točk/napak/slabosti v konjevi zgradbi – konstrukciji)
 3. “noge in kopita” (posebna ocena samo za zgradbo nog in kopit)
 4. ” korektnost hodov” (ocenjevanje načina hoda – ali konj hodi naravnost, ali meče noge navzven, …)
 5. “harmonija gibanja” (ocenjevanje harmonije hodov in celotnega gibanja telesa konja)

Seštevek teh ocen se deli s pet, da se dobi končna ocena.

Pojasnilo glede uvrščanja pri izenačenih ocenah (akceptiran sklep DQHA zbora rejskih sodnikov):
v primeru enake skupne ocene se višje uvrsti konj, ki ima boljšo posamično oceno, po naslednjem vrstnem redu:
1. zgradba konja
2. noge in kopita
3. korektnost hodov
4. kvaliteta, harmonija gibanja
5. ustrezanje tipu
Samo v primeru, da je vseh pet ocen enakih, se razglasi delitev mesta.

Sodniki priporočajo, da morebitni kupci, rejci, ki iščejo pravega žrebca za svojo kobilo ipd., pazljivo proučijo vse ocene in ne samo končno!

Lestvica ocenjevanja je od 1 do 10, pri čemer 7 predstavlja začetno oceno pri vsakem konju. Sodniki potem glede na kvaliteto videnega dodajajo ali odvzemajo točke (oz. četrtine, desetine , … točke).

Pomen lestvice:

 • 10 perfektno
 • 9 odlično
 • 8 zelo dobro
 • 7 dobro
 • 6 zadovoljivo
 • 5 zadostno
 • 4 pomanjkljivo
 • 3 precej slabo
 • 2 slabo
 • 1 zelo slabo

SIQHA je pri rejskih ocenjevanjih samo v vlogi organizatorja, ocenjevanja in razvrstitve izvajajo najeti rejski sodniki DQHA.
Rejski Program AQH 2013 SIQHA (pdf)

Seznami po kategorijah; ocene so določene po modelu Deutsche Quarter Horse Association (DQHA), identično ocenjevaje se opravlja tako v Nemčiji kot tudi v Avstriji, izvajajo pa ga izšolani rejski sodniki DQHA.
DQHA z odločbo Evropske komisije z dne 27. 5. 2013 izpolnjuje vse pogoje za vodenje izvorne rodovne knjige za AQH v državah članicah EU in za opravljanje zootehničnih opravil v državah članicah EU.

Ocenjevanje ameriških quarter konj finančno podpirata AQHA in SIQHA, ki je od maja 2013 priznana rejska organizacija in izvaja rejska ocenjevanja v skladu s potrjenim rejskim programom. Rejsko ocenjevanje AQH ni pogojeno s članstvom v SIQHA, lastnik/rejec pa mora podpisati pristopno izjavo za sodelovanje v rejskem programu (ki je brezplačno), vendar pa se za naslove najboljših po kategorijah lahko potegujejo samo ameriški quarter konji  v lasti članov SIQHA.

SIQHA že od ustanovitve naprej sodeluje in pomaga tudi rejcem konj, zavedenih v APHA in ApHC registre, do ustanovitve svojih združenj in priprave rejskih programov za ti dve pasmi. Pri SIQHA vodimo ločena registra ocenjenih konj.

7. 10. 2014: NOVO! Katalog AQH 2014 s končnimi ocenami!!!

Vse podrobne ocene najdete v zavihku REJA ~ REJSKE OCENE.

Album drugega dne ocenjevanja, Grad Prestranek, Prestranek pri Postojni

Album prvega dne ocenjevanja, Vašcer Quarter Horses, Loče

Slovensko združenje quarter konja
v sodelovanju z
Inštitutom za rejo in zdravstveno varstvo kopitarjev ter
AQHA in DQHA
vabi na
“Dan ameriškega quarter konja 2014″ na Grad Prestranek
v nedeljo, 5. oktobra 2014, ob 9.00 uri.

V soboto, 4. oktobra 2014, bo ocenjevanje potekalo na lokaciji Vašcer Quarter Horses, Loče 1, 8257 Dobova, od 9:00 ure naprej.

KATALOG AQHA, APHA in APHC konj, Grad Prestranek, nedelja, 5. 10. 2014

KATALOG AQHA, APHA in APHC konj, Vascer QH, sobota, 4. 10. 2014

Spoštovani lastniki Ameriških quarter konj, Appaloos in Paintov, če bi želeli pripeljati vašega konja na rejsko ocenjevanje, to storite v treh enostavnih korakih:

1. seznanite se s pravili in pogoji: Izvleček rejskega pravilnika SIQHA

2. izpolnite P R I J A V N I C O (word) in jo pošljite na naslov pisarne SIQHA (po navadni pošti na SIQHA, Loče 1, 8257 Dobova; po elektronski pošti na doroteja.vascer(at)siqha.si)
Rok za prijavo je 30. 9. 2014!

3. pridite pripravljeni na Prestranek!

Letos bo z nami AQHA Professional Horseman in vodja rejske službe pri DQHA g. Markus Rensing.

Ocenjevanje je vedno odprto za javnost in se uveljavlja kot odlična priložnost za prodajo oziroma nakup konj. Lepo vabljeni torej na Prestranek!

Pristopna izjava k SIQHA rejskemu programu

Od 01.07.2009 so v veljavi novi predpisi, ki urejajo označevanje in registracijo kopitarjev. Označitev in registracijo čistopasemskih žrebet rejcev, ki sodelujejo pri izvajanju rejskega programa za posamezno pasmo, opravlja tudi strokovna služba na razpisanih preglednih mestih. Označitev je delno subvencionirana in kot taka precej nižja kot označitev kopitarjev za rejo in rabo, ki jo opravijo veterinarji pregledniki na domovih rejcev.***
Redni letni pregledi kobil in naraščaja, ki jih izvaja Inštitut za rejo in zdravstveno varstvo kopitarjev, Veterinarska fakulteta, kot Druga priznana organizacija v konjereji – DPO VF, bodo potekali predvidoma od julija do septembra 2014.

POMEMBNO za rejce AMERIŠKIH QUARTER KONJ, PAINTOV IN APPALOOS: na preglednih mestih se NE IZVAJA REJSKO OCENJEVANJE! Na preglednih mestih so žrebeta samo označena (čipirana) in morajo izpolnjevati pogoje za izdajo ID-ja (že morajo biti registrirana pri AQHA in imeti certifikat o registraciji).

SIQHA bo v sodelovanju z DQHA in Inštitutom za rejo in varstvo kopitarjev izvedlo tradicionalno prireditev Dan ameriškega quarter konja z rejskim ocenjevanjem konj predvidoma v drugi polovici oktobra 2014 (tam bo žrebeta ravno tako možno tudi označiti).

Na pregledno mesto lahko privedete žrebe na označitev, če se ne boste mogli udeležiti rejskega ocenjevanja, ki ga organizira SIQHA. Pridete lahko na razpisana mesta ali pa prijavite svoje pregledno mesto – rok za prijavo preglednega mesta  je do vključno 15. 5. 2014. Prijavo pošljite na naslov pisarne SIQHA.
V primeru, da se pregledno mesto izvede na lokaciji rejca, ki ni član posamezne Rejske organizacije, so v ceno storitve vključeni materialni stroški storitve. Enako velja za pregledna mesta, na katerih bo privedenih oz. pregledanih manj kot 5 živali.

Potrjen cenik za leto 2014
Spodaj navedene cene so brez DDV (prišteti je potrebno še 9,5% DDV):
 identifikacija kopitarja in izdaja ID za člane 21,14 EUR
 identifikacija kopitarja in izdaja ID za nečlane 34,70 EUR
 potrdilo o pripustu, identifikacija kopitarja za rejo in rabo in izdaja ID za člane 91,28 EUR
 potrdilo o pripustu, identifikacija kopitarja za rejo in rabo in izdaja ID za nečlane 121,58 EUR
 dodatna označitev kopitarja + dopolnitev ID-ja za člane 8,21 EUR + 9,48 EUR
 dodatna označitev kopitarja + dopolnitev ID-ja za nečlane 12,05 EUR + 9,48 EUR
 prepis lastništva za člane 4,21 EUR
 prepis lastništva za nečlane 10, 71 EUR
 potrdilo o pripustu poslano po predpisanem roku 15,40 EUR
 pregledno mesto za manj kot 5 živalmi 34,70 EUR
 dodatno nenapovedano pregledno mesto 48,81 EUR
Vsaka sprememba tako dogovorjenih cen se letno usklajuje in se lahko spremeni v skladu z dogovorom med pogodbenimi strankami z dodatnim pisnim aneksom.

***Opozarjamo, da cena iz prve (/druge) alineje velja samo za žrebeta, ki so potomci v SLOVENIJI LICENCIRANIH žrebcev pasme ameriški quarter konj in so žrebčarji oddali tudi slovenske pripustne liste. Za vse ostale bi plačali, če bi žrebeta dali označiti na preglednih mestih Inštituta, po ceni, navedeni v tretji (/četrti) alineji. Za vsa vprašanja smo vam na voljo v pisarni SIQHA.

Navodila glede sodelovanja, obveznosti in ugodnosti iz rejskega programa za pasmo ameriški quarter konj: Navodila za rejce in lastnike

Vse rejce pozivamo, da začno urejati certifikate o registraciji (rodovnike) za žrebeta pri AQHA pravočasno, saj žrebeta, privedena na pregledno mesto ali rejsko razstavo brez urejene rodovniške dokumentacije, ne bodo izpolnjevala zakonskih pogojev za izdajo ID-ja!!! Ne čakajte predolgo, oddajte vlogo (Registration Application) čim prej, že pri starosti dva ali tri mesece, da pravočasno prejmete Certifikat.

LICENCIRANJE ŽREBCEV ZA PLEMENILNO SEZONO 2014

PRO za posamezne pasme konj in DPO (Inštitut za rejo in zdravstveno varstvo kopitarjev) obveščajo, da bo redno in naknadno licenciranje žrebcev za plemenilno sezono 2014 potekalo dne 20 in 21 februarja 2014 na naslovu: Veterinarska fakulteta, Cesta v Mestni Log 47, 1000 Ljubljana.

Redni pregled in odbira plemenskih žrebcev se bo izvedla za sledeče pasme: toplokrvni konj, angleški polnokrvni konj, arabski polnokrvni konj, arabski konj, quarter horse, appaloosa, islandski konj in šetlandski poni, za plemenilno sezono 2014.
Na pregled je potrebno privesti vse žrebce slovenske hladnokrvne pasme, posavske pasme in haflinške pasme ki so bili prvič licencirani za plemenilno sezono 2011 ter vse, ki kot plemenjaki še niso bili priznani in na redno letno licenciranje v novembru 2013 niso bili privedeni. Licenciranje je obvezno za žrebce toplokrvne, angleške polnokrvne, arabske polnokrvne in arabske pasme, quarter horse, appaloose, islandske konje in šetlandske ponije, ki so bili prvič licencirani za plemenilno sezono 2011 in katerih lastniki želijo podaljšati licenco, ter za žrebce, ki kot plemenjaki za navedene pasme še niso bili priznani.

Razpored pregleda in odbire žrebcev bo potekal po naslednjem razporedu:
V četrtek 20. februarja 2014:
– 09.00 -pregled in odbira žrebcev za toplokrvno pasmo,
– 09.30 – pregled in odbira žrebcev za angleško polnokrvno pasmo,
– 10.00 – pregled in odbira žrebcev arabske polnokrvne in arabske pasme konj
– 10.30 – pregled in odbira žrebcev quarter horse in appaloose,
– 11.00 – pregled in odbira žrebcev islandske pasme in šetlandskega ponija.
Za vsa licenciranja izven razpisanih rokov, morajo lastniki žrebcev poravnati stroške licenciranja.

Žrebci, privedeni na pregled morajo imeti veljaven Identifikacijski dokument z urejenim lastništvom ter vpisanimi preiskavami na infekciozno anemijo kopitarjev (IAK) in virusni arteritis (KAK).
Žrebcem, ki jih bo na pregledu in odbiri komisija potrdila, bo potrebno opraviti še preiskavo na CEM.
Vsem žrebcem, ki bodo kot plemenjaki priznani prvič, je potrebno opraviti tudi androloški pregled semena v skladu s pravilnikom o razmnoževanju domačih živali.

Za vse dodatne informacije pokličite na telefon 01 4779 385.

Inštitut za rejo in zdravstveno varstvo kopitarjev
DPO VF