ŽIVI ZAZNAMKI

SIQHA

Slovensko združenje quarter konja

Prispevki v kategoriji ‘Zakonodaja – Pojasnila’

V letu 2015 smo na rejski razstavi ameriških quarter konjev, appaloos in paintov, ki jo je organizirala SIQHA, preizkusili nam nov način ocenjevanja, tj. linearno ocenjevanje. Gre za sistem, katerega kriterij za ocenjevanje je konj, ki služi svojemu namenu (ang. form to function).

Osnovni parametri, ki so pri oceni pomembni so zunanjost, karakter in nastop konja. Ustreznost teh lastnosti pomeni, da je konj pravilno vzrejen in posledično je tak konj bolj obvladljiv. Lažje izpolnjuje naše ukaze. Ne glede na vse pa je potrebno konja gledati kot celoto.

Lastnosti konja

KARAKTERISTIKA/  ZAŽELJENE LASTNOSTI
VIŠINA/  1,5-1,6m

BARVA/ vse, omejene so bele oznake

GLAVA/
– veliko mimike, kratka, trikotne oblike
– raven profil
– lepo oblikovana, gibčna ušesa

VRAT/
-primerno dolg, mišičast
-zgornja linija vratu (od ušes do vihra) 1,5-2 krat daljša od spodnje linije

VIHER/ pomembne so poudarjenost, dolžina in postavitev vihra

TELO/
-pravokotna oblika
-dolga pleča z rahlim naklonom, kratek hrbet, širok, dolg križ, ki je zmerno pobit

NOGE IN KOPITA/

-dovolj močne noge, da lahko nosijo trup
-bicelj pod enakim kotom kot nadlahtnica

MIŠICE IN KOSTNA STRUKTURA/
-potek kosti služi kot orientacija za oceno kvalitete zunaj vidnih delov telesa
-razporeditev mišic daje vtis uravnotežene celote

GIBANJE/
-ritmično in harmonično gibanje naprej
-znižana glava, hrbet usločen

Prednosti linearnega ocenjevanja

V prejšnjem sistemu se je ocenjevalo pet skupin karakteristik: tip, zunanjost, noge in kopita, pravilnost hodov in kvaliteta gibanja. Ocene so bile od 1 do 10. Problem te metode so bili končni rezultati oziroma ocene. Ocena 6 je bila ponavadi najnižja, 8.4 pa najvišja. Ostale ocene se praktično niso uporabljale. Ocenjevanje je bilo kompleksno, rezultat pa ni podal veliko informacij. Npr. rejec je za neko karakteristiko dobil oceno 8, kar je sicer dobra ocena, vendar ni bilo jasno razvidno, kaj so bile dobre in kaj slabe lastnosti konja za to karakteristiko. Poleg tega so zelo različni konji dobili enako oceno pri isti karakteristiki. Težava je bila že med samim ocenjevanjem. Vzemimo za primer pleča. Lahko so bolj položna ali bolj strma. Sodnik je sicer označil, kakšna so, vendar ni mogel oceniti intenzitete odklona od ideala.Tako konj s strmo kot tudi konj s položno plečko je dobil oceno 6.

Z linearnim ocenjevanjem je konj natančneje definiran. Ocenjujejo ga na podlagi povprečja določene karakteristike za določeno pasmo. Če povemo z drugimi besedami, gleda se najbolj optimalna biološka zgradba pasme, ki omogoča najboljše funkcioniranje živali.

Ker je potrebno sestaviti lestvico postavk glede na pasmo, ter določiti optimume pasme, glede na samo populacijo pasme, smo linearno ocenjevanje prevzeli po vzoru Nemčije, ki je vse to že vpeljala v prakso.

Pri ocenjevanju imamo tako 54 postavk, ki so ovrednotene z lestvico od -3 do +3 (to niso točke, pač pa le numerične oznake. Lahko bi bile tudi črke ali kakšni drugi znaki). Za primer vzemimo obliko glave. Z -3 označimo glavo z rimljanskim nosom, s +3 pa arabsko oblikovano glavo. 0 tu označuje zaželjeno obliko. Vendar ni pri vseh postavkah 0 zlata sredina. Pri mimiki obraza je najbolj optimalna oznaka +3. Za vsako postavko imamo torej različna pričakovanja in temu primerno vrednotena v končni oceni. Na ta način lahko vidimo, kaj je na konju dobrega in kaj slabega ter v kakšni meri je to prisotno. Še vedno se lahko zgodi, da imajo konji enake končne ocene, a se sedaj ve, katere so lastnosti konja, ki so dobre in katere so slabe. S pomočjo teh informacij se lažje izbere žrebca, ki bo s svojimi karakteristikami dopolnil pomanjkljivosti kobile in bodo tako žrebeta imela večjo verjetnost, da se slabe lastnosti odpravijo. Kako se bo lastnost podedovala (v kakšni meri), pa se bo deloma preverilo s pregledom samih potomcev istega žrebca ali kobile.

Od ogleda konja do končne ocene

Kot že omenjeno se ocenjuje 54 (linearnih) značilnosti, ki izhajajo iz lastnosti, ki se od določene pasme pričakujejo (v našem primeru za pasme ameriški quarter konj, paint in appaloosa). Te značilnosti so razdeljene v 6 skupin in sicer kondicija, tip, okvir in zgradba, osnova (glava, noge, kopita), stoja in gibanje. Lestvica ocenjevanja se razteza od -3, preko ničle, do +3. Ni vedno nujno, da je najboljša ničla. Za vsako pasmo je optimalna točka za vsako postavko posebej različna.

Sistem deluje z vrednotenjem preko računalnika. Ko sodnik oceni vse značilnosti, zaznamke shrani, program pa jih nato točkuje in izračuna končno oceno, ki se podaja v odstotkih. Točkovanje poteka v dveh korakih. Prvi je določitev pozicije na lestvici za posamezno oceno (npr. če je označena -3, bo pri tej lastnosti konj dobil 1 točko). Točkovanje zaznamkov v lestvici so od lastnosti do lastnosti različne. Najboljša ocena vedno prinese največ točk. Drugi korak je faktor, s katerim pomnožimo točke dobljene pri posamezni lastnosti. Višina faktorja je odvisna od vpliva lastnosti na zdravje in delovanje konja. Faktorji se razlikujejo tudi glede na skupino, v katero konj spada. Sistem ločuje odrasle kobile in žrebce, kastrate in žrebeta ter enoletnike.

Po starem sistemu je žrebec v potreboval oceno 7,4, da je lahko pridobil licenco za razplod. Sedaj potrebuje 80%.

V splošnem bi lahko zaključili, da je linearno ocenjevanje bolj realno in nasploh boljše od starega načina. Z njim lažje primerjamo konje in iščemo primerne partnerje za razplod. Konji se ne primerjajo z nekim nedosegljivim idealom, pač pa z realno sliko svoje pasme. Zato je s tem točkovanjem možno pridobiti tudi 100%. Seveda ocenjevanje vzame več časa, a nam poda veliko več vrednih informacij.

Zapisali: dr.Karolina Jamnik Cerk in Nina Strah
VIRI:

Dr. Klein B, Rensing M, Haier T, 2014. Lineare Beschreibung von Zuchtpferden vs. Exterieurbeurteilung. Dostopno na: http://www.dqha.de/dqha/aktuelles/detailansicht/article/lineare-beschreibung-von-zuchtpferden-vs-exterieurbeurteilung/ [21.1.2016]

Zuchtschau-App und lineare Beschreibung – Was erwartet die Züchter?, 2015.Dostopno na: http://www.dqha.de/dqha/aktuelles/detailansicht/article/zuchtschau-app-und-lineare-beschreibung-was-erwartet-die-zuechter/ [21.1.2016]

Pravila, navodila, pojasnila in smernice za rejce – AQHA-SIQHA -VF 2015 (pdf dokument)

Vsebina:

I. PRAVILA IN DOLOČBE O REGISTRACIJI (AQHA Official Handbook of rules & regulations)

REG100. STUD BOOK ~ RODOVNIŠKA KNJIGA
REG101. Razporeditev prepričevalnega bremena za upravičenost do registracije
REG102. POTEK REGISTRACIJE
REG103. IME KONJA
REG104. PRIDOBITEV OŠTEVILČENEGA CERTIFIKATA – RODOVNIKA
REG105. PRIDOBITEV APPENDIX CERTIFIKATA – RODOVNIKA
REG106. KONJI, KI NISU UPRAVIČENI DO REGISTRACIJE
REG107. IZREDNA REGISTRACIJA
REG108. GENETSKO TESTIRANJE
REG109. GENETSKE NAPAKE IN NEZAŽELENA SVOJSTVA
REG110. POROČILO O PRIPUSTU (STALLION BREEDING REPORT; SBR)
REG111. OHLAJENO TRANSPORTIRANO SEME IN ZAMRZNJENO SEME
REG112. EMBRYO/OOCYTE TRANSFER (angl.)
REG113. REJEC IN CERTIFIKAT REJCA
REG114. BARVE
REG115. OZNAKE
REG116. CERTIFIKAT O RE-REGISTRACIJI
REG117. POPRAVEK CERTIFIKATA O REGISTRACIJI
REG118. SPREMEMBA KONJEVEGA IMENA
REG119. NADOMESTNI CERTIFIKAT O REGISTRACIJI
REG120. DVOJNIK CERTIFIKATA O REGISTRACIJI
REG121. STAROST KONJA
REG122. KASTRAT – STERILIZIRANA KOBILA
REG123. BRAZGOTINE IN ŽIGI
REG124. PRENOS LASTNIŠTVA
REG125. NAJEM
REG126. AVTORIZACIJA
REG127. SMRT KONJA IN KONJI, PRODANI BREZ PAPIRJEV
NAVODILA ZA FOTOGRAFIRANJE KONJA
FEE100. SPLOŠNI POGOJI IN CENIK

II. CENIK ZOOTEHNIČNIH OPRAVIL (VF, Inštitut za rejo in zdravstveno varstvo kopitarjev)

III. NAVODILA ZA REJCE IN LASTNIKE AMERIŠKIH QUARTER KONJ (VF, Inštitut za rejo in zdravstveno varstvo kopitarjev)

IV. REJSKO OCENJEVANJE SIQHA


E T I Č N I K O D E K S AQHA – SIQHA

Podpirati AQHA poslanstvo ohranjanja in integritete Ameriškega quarter konja, vzdrževati kvaliteto, selektivne standarde reje in natančne registre.
Zagotoviti, da bo zaščita Ameriškega quarter konja na prvem mestu in da se bo z vsakim Ameriškim quarter konjem vedno postopalo humano, z dostojanstvom, spoštovanjem in sočutjem.
Voditi vse posle z integriteto, odkritostjo, točnostjo in odkritosrčnostjo.
Voditi rejo, šolanje in prodajo na način, ki promovira podobo Ameriškega quarter konja in vliva zaupanje v združenje.
Trdno se držati profesionalnih standardov AQHA in podpirati njegove cilje in objektive.
Vlivati zaupanje med strankami in javnostjo v AQHA posle, izogibati se kakršnihkoli postopkov, ki bi lahko diskreditirali posel ali članstvo v AQHA.
Delovati pošteno v finančnih poslih s strankami, drugimi člani in javnostjo.

Na spodnjih povezavah najdete diagrame in vzorčne fotografije, ki so vam lahko v pomoč pri izpolnjevanju vloge za rodovnik – Registration Application:

– bele oznake na glavi – anglešk izrazi za opis le-teh: VZORCI OZNAK – GLAVA (PDF)

– bele oznake na nogah – angleški izrazi za opis le-teh: VZORCI OZNAK – NOGE (PDF)

– kako pravilno fotografirati žrebe/konja za rodovnik: VZORCI FOTOGRAFIJ (PDF)
Fotografije lahko pošljete na AQHA na CD-ju, nanj napišete letnico rojstva žrebeta ter ime in reg. št. matere (npr. “2012 foal out of #5500000 VZORCNA KOBILA”)

– poster z barvami ameriških quarter konj najdete TUKAJ (PDF).

Nelektorirano gradivo; predavanje na Gradu Prestranek, 13.10.2012, Dan Ameriškega Quarter Konja 2012.

“AQHA Clinic” – funkcionalna anatomija in biomehanika konja (pdf, 4,52 MB)