ŽIVI ZAZNAMKI

SIQHA

Slovensko združenje quarter konja

Prispevki v kategoriji ‘~ R E J A ~’

11. januarja so se v Bruslju srečali dr. Anna Morrison (AQHA Chief Internatinal Officer), predsednik FEQHA dr. Andrew Dren in izvršni podpredsednik AQHA Craig P. Huffhines z dr. Alf-Eckbert Füssel – namestnik vodje oddelka za Zdravje in dobrobit živali.

Tema sestanka je bilo razjasnitev postopkov povezanih z direktivo evropske unije, ki je stopila v veljavo s 1. novembrom 2018. AQHA-jev namen je zagotoviti vse potrebne korake in podporo svojim članom, da se omogoči trgovanje s člani iz evropske unije, vključno z izdajo zootehničnih certifikatov.

Zootehnični certifikati

S 1. novembrom 2018 je EU uvedla novo regulativo povezano z rejskimi organizacijami in s tem povezanimi procesi. Med drugim je bila uvedena potreba po zootehničnih certifikatih za vse rejne živali in zarodni material (seme, embriji…). Na začetku je bilo razumljeno, da bodo certifikati predpogoj za vsak uvoz, vendar so ti certifikati potrebni kot pogoj za vpis živali ali potomca v rodovno knjigo AQHA. S tem pa tudi v vse hčerinske rodovne knjige v državah članicah EU.

Obstajajo razlike med zootehničnim certifikatom za žive živali in zarodni material:

Zahteve za žive živali: Zootehnični certifikat ni potreben kot dokument za uvoz, ampak kot dokaz, da je žival registrirana rejna žival, kar je osnova za oprostitev določenih davčnih obveznosti. EU zakonodaja dovoljuje dopolnitev rodovnika (registration certifikate AQHA) priznanih rejskih organizacij (kot je AQHA), namesto predpisane oblike zootehničnega certifikata. Kljub temu bo AQHA zagotovila predpisano obliko zoot. cert., da se zagotovijo nemoteni postopki uvoza. Pripravili bodo predpisano obliko zoot. dokum., ki bo vsebovala standarden nabor podatkov, ki je tako prepoznaven na vseh uvoznih mestih po EU. AQHA bo zagotovil certifikate za vse žive živali izvožene v EU.

Izvozniki, ki potrebujejo zootehnični certifikat, se lahko obrnejo na AQHA preko elektronske pošte export@aqha.org in zahtevajo ta dokument. Zahtevek mora vsebovati ime živali, registrsko številko in ime organizacije/posameznika, ki bo žival izvozil. AQHA bo preko elektronske pošte poslal izpolnjen zootehnični certifikat za žival.

Zarodni material: Zootehnični certifikat ni potreben kot dokument za uvoz, ampak kot zagotovilo da bodo potomci upravičeni do vpisa v izvorno rodovno knjigo in v hčerinske rodovne knjige v državah EU. Zato bodo zootehnični dokumenti lahko potrebni tudi za seme, ki je že shranjeno/uvoženo v EU. Ker zootehnični certifikati za seme vsebujejo podatke, ki jih AQHA ne more izpolniti (npr. podatki o hrambi semena), so za izpolnitev certifikata zadolženi centri za osemenjevanje, pri pridobitvi ustreznih podatkov pa jih bo podpiral AQHA.

Izvozniki, ki potrebujejo podatke o registraciji in genetskih testih za izpolnitev zootehničnih certifikatov za zarodni material, se lahko obrnejo na AQHA preko elektronske pošte export@aqha.org. Zahtevek naj vsebuje ime živali, registracijsko številko, informacijo o tem ali gre za seme ali drug material (embrio…) ter ime organizacije/posameznika ki pripravlja zootehnični certifikat. AQHA bo pripravil potrdilo o resničnosti registracije in genetskih testov, rodovnik živali za štiri generacije in rezultate genetskih testov za dotično rejno žival.

Čeprav je komisija EU podprla proces, ki ga je AQHA vzpostavil za pridobitev zootehničnih certifikatov, se nekatere članice AQHA v Evropi obračajo z vprašanji na svoje državne  pristojne organizacije. AQHA vzpodbuja odprto komunikacijo, da bi omogočili nemoteno trgovanje znotraj EU in izven, predvsem brez nepotrebnih motenj in zapletov.

Vsa vprašanja na to temo so lahko naslovljena na export@aqha.org.

Izvorna rodovna knjiga

Med sestankom z evropsko komisijo je bilo objasnjeno, da je od 1. novembra 2018 AQHA priznana kot izvorna rodovna knjiga za pasmo Ameriški Quarter konj (AQH). Priznanje temelji na:

 • AQHA hrani vse izvorne zapise za vse registrirane konje AQH
 • AQHA rejski program(rules and regulations) je bil uradno objavljen s strani EU spomladi 2018
 • EU zakonodaja, ki je stopila v veljavo 1. novembra 2018 dopušča, da so izvorne rodovne knjige za posamezne pasme lahko tudi države izven EU.

 

Pred 1. novembrom 2018 je EU priznala nemško združenje DQHA kot upravljalca izvorne rodovne knjige za AQH v Evropi. DQHA je imelo to priznanje v času, ko EU zakonodaja ni predpisovala izvornih rodovnih knjig izven EU.

Po sestanku z evropsko komisijo so Dr. Morrison, Dr. Dren in g. Huffhines obiskali  sedež DQHA, da bi se pogovorili o novo nastali situaciji in kako to vpliva na status DQHA. Namen je bil da DQHA opusti vlogo izvorne rodovne knjige za EU, in da se zahvalijo DQHA za dosedanje delo in  trud v imenu pasme. AQHA in DQHA imata dolgoletno partnerstvo, ki je pripomoglo k razvoju močne in lojalne sredine rejcev in lastnikov AQH v Nemčiji.

Na osnovi novega priznanja AQHA kot upravljalca izvorne rodovne knjige v EU, lahko vse hčerinske rodovne knjige držav članic EU vodijo svoje hčerinske rodovne knjige v skladu z AQHA rejskim programom in v skladu z veljavno zakonodajo ter državnimi pristojnimi organizacijami.  AQHA rejski program je sestavni del pravilnika AQHA (AQHA handbook of Rules and Regulations), del »Rules of Registration«. Na voljo je na naslovu www.aqha.com/handbook

Dr. Morrison bo (je bila) tudi na sestanku FEQHA 2. februarja, da bi z evropskimi podružnicami AQHA diskutirali o prehodu na nove postopke. AQHA je zavezan k polni podpori vsem svojim evropskim podružnicam, članom, lastnikom in rejcem po celem svetu.

Vprašanja povezana z AQHA mednarodnimi programi ali podporo EU so lahko naslovljena na international@aqha.org.

 

Enaki certifikati so, kot omenjeni v zgornjem besedilu,(Zootehniški certifikati) potrebni tudi pri nakupu konj ali zarodnega materiala iz držav EU v Slovenijo.

Prav tako rejci iz Slovenije, ki po 1.novembru 2018 prodajo živali v drugo državo potrebujejo tak dokument. Tega bomo po predhodni najavi zagotovili na VF/Oddelek za selekcijo konj – v sodelovanju s SIQHA

 

 

POMEMBNO!!! nov termin za licenciranje!!!!

DPO-Klinika za zdravstveno varstvo in rejo konj in PRO za posamezne pasme konj obveščamo, da bo licenciranje žrebcev za plemenilno sezono 2019 potekalo 7.marca 2019 na Veterinarski fakulteti, Cesta v Mestni Log 47, 1000 Ljubljana.

Vabimo vas, da pripeljete svoje žrebce pasme ameriški quarter konj, appaloosa konj in ameriški paint konj  na licenciranje v četrtek 7.marca 2019 ob 10.30 uri.

 Za licenciranja izven razpisanih rokov, stroške licenciranja nosijo lastniki privedenih žrebcev.

Žrebci, privedeni na pregled morajo imeti veljaven Identifikacijski dokument z urejenim lastništvom ter vpisanimi predpisanimi preiskavami na infekciozno anemijo kopitarjev (IAK) in virusni arteritis (KAK). Pri žrebcih, ki jih bo na pregledu in odbiri komisija potrdila, bo potrebno opraviti še preiskavo na CEM.

Vsem žrebcem, ki bodo kot plemenjaki priznani prvič, bo potrebno opraviti tudi androloški pregled semena v skladu s Pravilnikom o razmnoževanju domačih živali.

Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na ss.reja@siqha.si

Tadej Klaužar   +386 31 537 145 (ameriški quarter konj)
Tomaž Volk +386 41 537 809 (appaloosa konj)
Janez Kastelic + 386 41 513 829 (ameriški paint konj)

ali  na DPO VF-Klinika za zdravstveno varstvo in rejo konj, telefon-01 4779385.

 

Še nekaj dodatnih pojasnil:

POGOJI ZA LICENCIRANJE ŽREBCEV

 • V Sloveniji se lahko licencirajo vsi žrebci pasem ameriški quarter konj, ameriški paint konj in appaloosa konj, ki so brez dednih napak, ne glede na njihovo oceno, vendar pa morajo biti ocenjeni.
 • Žrebci se glede na višino ocene razdelijo v dva razreda. Pri vseh javnih objavah licenciranih žrebcev je zraven ostalih podatkov napisan tudi razred, v katerega spada žrebec.
 • Izjemoma lahko žrebec preide iz razreda 2. v razred 1. Lastnik žrebca lahko na SS za rejo poda pisno vlogo in SS na podlagi rezultatov žrebca ( tekmovanja, dobre ocene potomcev,…) odloča, ali žrebec spada v višji kakovostni razred.

POJASNILO SIQHA GLEDE PRIDOBITVE OBVEZNE TELESNE OCENE:

Lastnike žrebcev obveščamo, da se je z oktobrom 2015 spremenila zakonodaja in Pravilnik o razmnoževanju, kjer je po novem zahtevano, da je vsaka plemenska žival registrirana. Registrirani morajo biti tudi žrebci, ki so namenjeni zgolj za lasten pripust. V primeru, da žrebci plemenijo kobile, ki niso last istega gospodarstva, pa je zahtevano, da so uradno licencirani.
Ker je osnovni predpogoj za licenciranje telesna ocena žrebca, vas opominjamo, da morate imeti za veljavno licenco žrebca le tega ocenjenega na uradnem ocenjevanju v organizaciji SIQHA. Telesno ocenjevanje bo SIQHA izvedlo v oktobru na rejski razstavi na Gradu Prestranek. Točen datum ocenjevanja bo določen kasneje.
 

PREDLOŽITEV RODOVNIKA OB ČIPIRANJU

Ob čipiranju žrebeta vsak lastnik doda kopijo rodovnika, na katerem so napisane 4 generacije, ali pa doda kopijo rodovnika matere in očeta. Ti podatki so potrebni za popolno izpolnitev IDja, kjer se vpišejo 4 generacije.

Za nami je že 8. DAN AMERIŠKEGA QUARTER KONJA z rejsko razstavo pasem ameriški quarter konj, ameriški paint konj in appaloosa. Prijavljenih je bilo 30 konjev.

Po predstavitvi vseh posameznikov kategorije/letnika smo povabili vse konje ponovno v jahalnico k fotografiranju in prejemu priznanj – najboljši v kategoriji so prejeli tudi lente.

Vsak izmed razstavljavcev je lahko letos prejel ocenjevalno listo (57 postavk, po katerih konje ocenjujemo po linearnem sistemu ocenjevanja) konja na samem dogodku in tako zastavil vprašanja glede končne ocene konja sodnikoma Markusu Rensingu in Sandri Kuhnke (oba iz DQHA) ter Karolini Jamnik Cerk, ki je zastopala VF v Ljubljani in jima pomagala pri ocenjevanju konj. Vsakemu konju smo v njegov ID dokument vpisali oceno, ki jo je prejel.

 

 

 

 

 

 

Tudi letos smo izbirali najboljši par. Z leta v leto se nivo predstavitve konj viša. Letos smo imeli veliko dobrih parov – konji so bili pripravljeni in urejeni, prav tako njihovi lastniki, skupaj so delovali kot celota. Tokrat sta naslov “Najboljši par” osvojila Alen Leban in Ruj Leban z ocenjevanjem žrebice letnik 2018 Jaba Four Socks. 

 

 

 

 

 

 

 

Na samem dogodku smo imeli tudi dve predavanji in sicer v soboto nam je dr.Karolina Jamnik Cerk predavala o strukturi in pomenu rodovne knjige, ki je v nastajanju tudi za ameriške pasme. Gospod Rensing pa nam je v nedeljo predaval o gensko prenosljivih boleznih in testiranjih konj. Zahvaljujemo se obema predavateljema, zavedamo se, da nas bo le kontinuirano izobraževanje pripeljalo na višjo raven. 

 

 

 

 

 

 

Oglejte si, kdo je letos predstavil svoje konje, svojo rejo in kakšne ocene so prejeli konji- Ocene rejske razstave 2018

 

 

 

 

 

 

Čestitke in zahvala prav vsem, ki ste se dogodka udeležili kot razstavljavci ali zgolj kot gledalci!

V soboto in nedeljo, 20. in 21. 10. 2018 vabi Slovensko združenje quarter konja vse člane in ostale obiskovalce na

Dan ameriškega quarter konja z rejsko razstavo pasem ameriški quarter konj, ameriški paint konj in appaloosa
 
Pričetek dogodka bo v soboto 20.10.2018 ob 9.00 na Gradu Prestranek.
 
Z nami bosta predsednik rejskega sveta DQHA in AQHA profesionalni konjar g. Markus Rensing in ga. Sandra Kuhnke, oba iz DQHA ter ga. Karolina Jamnik s Klinike za zdravstveno varstvo in rejo konj. Za nas pripravljajo poleg ocenjevanja konj tudi več predavanj. Konji bodo ocenjeni po linearnem sistemu ocenjevanja. V sodelovanju z Inštitutom za rejo in zdravstveno varstvo kopitarjev bo otekalo bo tudi čipiranje konj in licenciranje žrebcev. Prevajanje na dogodku  je zagotovljeno.
 
Udeležili se boste lahko tudi brezplačnih izobraževanj:
1. Rodovniška knjiga v Sloveniji – Karolina Jamnik Cerk
2. Gensko prenosljive bolezni – Sandra Kuhnke in Markus Rensing

Urnik in nastopajoči konji:

RejskaRazstava 2018 katalog in urnik

Ocenjevanje konj bo potekalo v kategorijah:

 • žrebeta moška, letnik 2018
 • žrebeta ženska, letnik2018
 • žrebice letnik 2017
 • žrebčki letnik 2017
 • žrebice letnik 2016
 • žrebci letnik 2016
 • kobile letnik 2015 in starejše
 • žrebci letnik 2015 in starejši

Na dogodku bomo  v sodelovanju z VF Ljubljana- Inštitutom za rejo in zdravstveno varstvo kopitarjev  izvajali čipiranje konj in licenciranje žrebcev. Prosimo, da v elektronski prijavi označite, če želite na Prestranku tudi licenciranje ali čipiranje!

V primeru, da se boste odločili za čipiranje konja na Prestranku, morate vlogo za čipiranje obvezno poslati vnaprej na VF Ljubljana- Inštitut za rejo in zdravstveno varstvo kopitarjev, s pripisom- KONJ BO ČIPIRAN NA PRESTRANKU.

Ponovno naj poudarimo, da je telesna ocena žrebca obvezen sestavni del licenciranja. Žrebci, ki so bili letos licencirani in telesne ocene še nimajo, so jo zavezani pridobiti na rejskem ocenjevanju.

Nagrade:
Poleg pridobitve telesne ocene konja in spremljanja zanimivih predavanj,  se boste lastniki skupaj z vašimi kopitarji potegovali za nekaj nagrad in sicer:
– na samem dogodku bomo razglasili v vsaki kategoriji vrstni red ocenjenih konj in najboljši med njimi bo prejel lento
– podelili bomo pokal za najboljši  par 
Najboljši bodo prejeli tudi pokale, ki pa bodo kot običajno podeljeni na rednem letnem občnem zboru SIQHA v začetku prihodnjega leta.
– dva pokala bosta pripadala najboljšemu predstavniku ženskega in moškega spola pasme ameriški quarter konj, kriterij bo najvišja telesna ocena, ne glede na starost
– dva pokala po enakih kriterij za pasmo ameriški paint konj in
– dva pokala po enakih kriterijih za pasmo appaloosa

Pogoji za sodelovanje na rejski razstavi so:

 • IAK pregled za konja (ne velja za žrebe do 6. meseca, ki je še ob materi)
 • urejen in pripravljen konj ter razstavljalec
 • urejena rodovniška dokumentacija za konja
 • plačilo stroškov na kraju samem (vključuje tudi ceno boksa):

Subvencionirana cena za člane SIQHA je 30€, ostali rejci 60€**

** v primeru, ko je kobila z žrebetom v enem boksu, ocenjena pa bosta oba: 30€ +10€ (60+20€ za nečlane)

Vljudno prosimo, da se držite zadnjega roka za oddajo prijav, ki je 5.10.2018.

Kasnejših prijav zaradi organizacije urnika in katalogov NE BOMO SPREJEMALI!

PRIJAVE DO 5. 10. 2018
 
Vse dodatne informacije lahko dobite pri članih odbora za rejo in sicer:
Tadej Klaužar 031 537 145, Boštjan Urbančič 040 608 969, Tomaž Volk 041 537 809, Janez Kastelic 041 513 829
 
Pravilnik si lahko preberete na spodnji povezavi: