ŽIVI ZAZNAMKI

SIQHA

Slovensko združenje quarter konja

Prispevki v kategoriji ‘Novosti’

Vabimo vas na PRVI SLOVENSKI HORSEMANSHIP KAMP
na Gradu Prestranek od 15.3.-17.3.2019

PRIJAVE SO ODPRTE IN MOŽNE DO 8.3.2019, zato si čim prej zagotovite svoje mesto!

Sprejmemo do 15 udeležencev, možen bo tudi ogled klinike (za ogled prijava ni potrebna)

V letošnjem letu smo se v SIQHA-ju odločili organizirati prvi slovenski horsemanship kamp, saj menimo, da imamo v Sloveniji kar nekaj zelo dobrih in uspešnih jahačev in trenerjev z znanji in izkušnjami s področja treninga konj in tekmovanj.

Kamp bo potekal pod vodstvom Jureta Ponikvarja, Eve Prašnikar in Aljaža Urbihe.

Prijavite se lahko tisti, ki:
• želite nadgraditi vaše splošno znanje jahanja,
• bi radi spoznali posamezne discipline in razmišljate o tekmovalni karieri,
• ste na začetku tekmovalne kariere,
• segate po najvišjih rezultatih.

Cena klinike (z vključenim boksom) je za člane SIQHA 170€, za nečlane pa 200€.

Prijavite se lahko s priloženo prijavnico, ki jo pošljete izpolnjeno na naslov info@siqha.si

Prijava je veljavna ob plačilu zneska udeležbe na TRR SIQHA, več v priloženi prijavnici Prijavnica SLO HC KAMP.

11. januarja so se v Bruslju srečali dr. Anna Morrison (AQHA Chief Internatinal Officer), predsednik FEQHA dr. Andrew Dren in izvršni podpredsednik AQHA Craig P. Huffhines z dr. Alf-Eckbert Füssel – namestnik vodje oddelka za Zdravje in dobrobit živali.

Tema sestanka je bilo razjasnitev postopkov povezanih z direktivo evropske unije, ki je stopila v veljavo s 1. novembrom 2018. AQHA-jev namen je zagotoviti vse potrebne korake in podporo svojim članom, da se omogoči trgovanje s člani iz evropske unije, vključno z izdajo zootehničnih certifikatov.

Zootehnični certifikati

S 1. novembrom 2018 je EU uvedla novo regulativo povezano z rejskimi organizacijami in s tem povezanimi procesi. Med drugim je bila uvedena potreba po zootehničnih certifikatih za vse rejne živali in zarodni material (seme, embriji…). Na začetku je bilo razumljeno, da bodo certifikati predpogoj za vsak uvoz, vendar so ti certifikati potrebni kot pogoj za vpis živali ali potomca v rodovno knjigo AQHA. S tem pa tudi v vse hčerinske rodovne knjige v državah članicah EU.

Obstajajo razlike med zootehničnim certifikatom za žive živali in zarodni material:

Zahteve za žive živali: Zootehnični certifikat ni potreben kot dokument za uvoz, ampak kot dokaz, da je žival registrirana rejna žival, kar je osnova za oprostitev določenih davčnih obveznosti. EU zakonodaja dovoljuje dopolnitev rodovnika (registration certifikate AQHA) priznanih rejskih organizacij (kot je AQHA), namesto predpisane oblike zootehničnega certifikata. Kljub temu bo AQHA zagotovila predpisano obliko zoot. cert., da se zagotovijo nemoteni postopki uvoza. Pripravili bodo predpisano obliko zoot. dokum., ki bo vsebovala standarden nabor podatkov, ki je tako prepoznaven na vseh uvoznih mestih po EU. AQHA bo zagotovil certifikate za vse žive živali izvožene v EU.

Izvozniki, ki potrebujejo zootehnični certifikat, se lahko obrnejo na AQHA preko elektronske pošte export@aqha.org in zahtevajo ta dokument. Zahtevek mora vsebovati ime živali, registrsko številko in ime organizacije/posameznika, ki bo žival izvozil. AQHA bo preko elektronske pošte poslal izpolnjen zootehnični certifikat za žival.

Zarodni material: Zootehnični certifikat ni potreben kot dokument za uvoz, ampak kot zagotovilo da bodo potomci upravičeni do vpisa v izvorno rodovno knjigo in v hčerinske rodovne knjige v državah EU. Zato bodo zootehnični dokumenti lahko potrebni tudi za seme, ki je že shranjeno/uvoženo v EU. Ker zootehnični certifikati za seme vsebujejo podatke, ki jih AQHA ne more izpolniti (npr. podatki o hrambi semena), so za izpolnitev certifikata zadolženi centri za osemenjevanje, pri pridobitvi ustreznih podatkov pa jih bo podpiral AQHA.

Izvozniki, ki potrebujejo podatke o registraciji in genetskih testih za izpolnitev zootehničnih certifikatov za zarodni material, se lahko obrnejo na AQHA preko elektronske pošte export@aqha.org. Zahtevek naj vsebuje ime živali, registracijsko številko, informacijo o tem ali gre za seme ali drug material (embrio…) ter ime organizacije/posameznika ki pripravlja zootehnični certifikat. AQHA bo pripravil potrdilo o resničnosti registracije in genetskih testov, rodovnik živali za štiri generacije in rezultate genetskih testov za dotično rejno žival.

Čeprav je komisija EU podprla proces, ki ga je AQHA vzpostavil za pridobitev zootehničnih certifikatov, se nekatere članice AQHA v Evropi obračajo z vprašanji na svoje državne  pristojne organizacije. AQHA vzpodbuja odprto komunikacijo, da bi omogočili nemoteno trgovanje znotraj EU in izven, predvsem brez nepotrebnih motenj in zapletov.

Vsa vprašanja na to temo so lahko naslovljena na export@aqha.org.

Izvorna rodovna knjiga

Med sestankom z evropsko komisijo je bilo objasnjeno, da je od 1. novembra 2018 AQHA priznana kot izvorna rodovna knjiga za pasmo Ameriški Quarter konj (AQH). Priznanje temelji na:

 • AQHA hrani vse izvorne zapise za vse registrirane konje AQH
 • AQHA rejski program(rules and regulations) je bil uradno objavljen s strani EU spomladi 2018
 • EU zakonodaja, ki je stopila v veljavo 1. novembra 2018 dopušča, da so izvorne rodovne knjige za posamezne pasme lahko tudi države izven EU.

 

Pred 1. novembrom 2018 je EU priznala nemško združenje DQHA kot upravljalca izvorne rodovne knjige za AQH v Evropi. DQHA je imelo to priznanje v času, ko EU zakonodaja ni predpisovala izvornih rodovnih knjig izven EU.

Po sestanku z evropsko komisijo so Dr. Morrison, Dr. Dren in g. Huffhines obiskali  sedež DQHA, da bi se pogovorili o novo nastali situaciji in kako to vpliva na status DQHA. Namen je bil da DQHA opusti vlogo izvorne rodovne knjige za EU, in da se zahvalijo DQHA za dosedanje delo in  trud v imenu pasme. AQHA in DQHA imata dolgoletno partnerstvo, ki je pripomoglo k razvoju močne in lojalne sredine rejcev in lastnikov AQH v Nemčiji.

Na osnovi novega priznanja AQHA kot upravljalca izvorne rodovne knjige v EU, lahko vse hčerinske rodovne knjige držav članic EU vodijo svoje hčerinske rodovne knjige v skladu z AQHA rejskim programom in v skladu z veljavno zakonodajo ter državnimi pristojnimi organizacijami.  AQHA rejski program je sestavni del pravilnika AQHA (AQHA handbook of Rules and Regulations), del »Rules of Registration«. Na voljo je na naslovu www.aqha.com/handbook

Dr. Morrison bo (je bila) tudi na sestanku FEQHA 2. februarja, da bi z evropskimi podružnicami AQHA diskutirali o prehodu na nove postopke. AQHA je zavezan k polni podpori vsem svojim evropskim podružnicam, članom, lastnikom in rejcem po celem svetu.

Vprašanja povezana z AQHA mednarodnimi programi ali podporo EU so lahko naslovljena na international@aqha.org.

 

Enaki certifikati so, kot omenjeni v zgornjem besedilu,(Zootehniški certifikati) potrebni tudi pri nakupu konj ali zarodnega materiala iz držav EU v Slovenijo.

Prav tako rejci iz Slovenije, ki po 1.novembru 2018 prodajo živali v drugo državo potrebujejo tak dokument. Tega bomo po predhodni najavi zagotovili na VF/Oddelek za selekcijo konj – v sodelovanju s SIQHA

 

 

Vabimo vas na redni letni zbor članov Slovenskega združenja quarter konja, ki bo

 

v soboto, 16. februarja 2019, ob 18.00 uri

v Kulturnem domu Radomlje, Prešernova 43, Radomlje.

 

DNEVNI RED:

 1. Otvoritev in pozdrav
 2. Izvolitev organov zbora članov
  • delovnega predsedstva
  • zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika
  • verifikacijske komisije
 3. Poročila o delovanju združenja v letu 2018
  • poročilo predsednika
  • blagajniško poročilo
  • poročilo nadzornega odbora
  • poročilo disciplinske komisije
  • poročila strokovnih svetov
 4. Razprava po poročilih
 5. Potrditev letnega poročila o poslovanju društva za leto 2018
 6. Razrešitev  in imenovanje  novega člana upravnega odbora
 7. Program dela in finančni plan za leto 2019
 8. Potrditev programa dela in finančnega plana za leto 2019
 9. Članstvo in članarina 2019
 10. Razno

Uradnem delu zbora bo sledila razglasitev in podelitev priznanj najboljšim v letu 2018 na tekmovalnem in rejskem področju ter prijetno druženje ob pogostitvi! 

Ne pozabite, da se na zboru lahko včlanite ali poravnate članarino za tekoče leto. Vsi lastniki konj, ki imate ocenjene konje iz rejskih razstav SIQHA in nimate vpisanih telesnih ocen, lahko izkoristite to priložnost in s seboj prinesete identifikacijske dokumente konja, v katere bomo vpisali telesne ocene konj.

 Vljudno vabljeni!

POMEMBNO!!! nov termin za licenciranje!!!!

DPO-Klinika za zdravstveno varstvo in rejo konj in PRO za posamezne pasme konj obveščamo, da bo licenciranje žrebcev za plemenilno sezono 2019 potekalo 7.marca 2019 na Veterinarski fakulteti, Cesta v Mestni Log 47, 1000 Ljubljana.

Vabimo vas, da pripeljete svoje žrebce pasme ameriški quarter konj, appaloosa konj in ameriški paint konj  na licenciranje v četrtek 7.marca 2019 ob 10.30 uri.

 Za licenciranja izven razpisanih rokov, stroške licenciranja nosijo lastniki privedenih žrebcev.

Žrebci, privedeni na pregled morajo imeti veljaven Identifikacijski dokument z urejenim lastništvom ter vpisanimi predpisanimi preiskavami na infekciozno anemijo kopitarjev (IAK) in virusni arteritis (KAK). Pri žrebcih, ki jih bo na pregledu in odbiri komisija potrdila, bo potrebno opraviti še preiskavo na CEM.

Vsem žrebcem, ki bodo kot plemenjaki priznani prvič, bo potrebno opraviti tudi androloški pregled semena v skladu s Pravilnikom o razmnoževanju domačih živali.

Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na ss.reja@siqha.si

Tadej Klaužar   +386 31 537 145 (ameriški quarter konj)
Tomaž Volk +386 41 537 809 (appaloosa konj)
Janez Kastelic + 386 41 513 829 (ameriški paint konj)

ali  na DPO VF-Klinika za zdravstveno varstvo in rejo konj, telefon-01 4779385.

 

Še nekaj dodatnih pojasnil:

POGOJI ZA LICENCIRANJE ŽREBCEV

 • V Sloveniji se lahko licencirajo vsi žrebci pasem ameriški quarter konj, ameriški paint konj in appaloosa konj, ki so brez dednih napak, ne glede na njihovo oceno, vendar pa morajo biti ocenjeni.
 • Žrebci se glede na višino ocene razdelijo v dva razreda. Pri vseh javnih objavah licenciranih žrebcev je zraven ostalih podatkov napisan tudi razred, v katerega spada žrebec.
 • Izjemoma lahko žrebec preide iz razreda 2. v razred 1. Lastnik žrebca lahko na SS za rejo poda pisno vlogo in SS na podlagi rezultatov žrebca ( tekmovanja, dobre ocene potomcev,…) odloča, ali žrebec spada v višji kakovostni razred.

POJASNILO SIQHA GLEDE PRIDOBITVE OBVEZNE TELESNE OCENE:

Lastnike žrebcev obveščamo, da se je z oktobrom 2015 spremenila zakonodaja in Pravilnik o razmnoževanju, kjer je po novem zahtevano, da je vsaka plemenska žival registrirana. Registrirani morajo biti tudi žrebci, ki so namenjeni zgolj za lasten pripust. V primeru, da žrebci plemenijo kobile, ki niso last istega gospodarstva, pa je zahtevano, da so uradno licencirani.
Ker je osnovni predpogoj za licenciranje telesna ocena žrebca, vas opominjamo, da morate imeti za veljavno licenco žrebca le tega ocenjenega na uradnem ocenjevanju v organizaciji SIQHA. Telesno ocenjevanje bo SIQHA izvedlo v oktobru na rejski razstavi na Gradu Prestranek. Točen datum ocenjevanja bo določen kasneje.
 

PREDLOŽITEV RODOVNIKA OB ČIPIRANJU

Ob čipiranju žrebeta vsak lastnik doda kopijo rodovnika, na katerem so napisane 4 generacije, ali pa doda kopijo rodovnika matere in očeta. Ti podatki so potrebni za popolno izpolnitev IDja, kjer se vpišejo 4 generacije.