ŽIVI ZAZNAMKI

SIQHA

Slovensko združenje quarter konja

POSTOPEK REGISTRACIJE ŽREBET

SIQHA ima kot rejsko društvo potrjene rejske programe za pasme ameriški quater konj, ameriški paint konj in appaloosa. Za izvajanje določenih nalog iz rejskega programa sta SIQHA in Veterinarska fakulteta, KRVŽ, oddelek za selekcijo konj (OSK) podpisala pogodbo o sodelovanju.

Na podlagi pogodbe o sodelovanju in določil evropske uredbe 2016/1012, glede izvajanja rejskih programov, rodovne knjige in izdaje zootehniških spričeval, je potrebno konje zgoraj omenjenih pasem identificirati pri Veterinarski  fakulteti, KRVŽ, Oddelek za selekcijo konj.

Identifikacija z registracijo se opravlja:

  • na letnih preglednih mestih, ki so v naprej razpisana  meseca maja za tekoče leto,
  • na rejski razstavi 21. in 22. 10. 2018 na Gradu Prestranek,
  •  na Veterinarski fakulteti po dogovoru in
  •  na domu po dogovoru in je dodatno plačljiva.

Če bo identifikacijo opravil lokalni veterinar, je lahko konj v ID-ju opredeljen le kot križanec in nima izpisanega porekla.

Glede na veljavno zakonodajo  in  evropsko direktivo 2015/262 mora imeti kopitar izstavljen identifikacijski dokument v roku 12 mesecev od rojstva. Po preteku enoletnega roka se kopitarju lahko izda samo dvojnik identifikacijskega dokumenta, v katerem je  opredeljen z neklavnim statusom.

Da bi se temu izognili predlagamo, da se čim prej po žrebitvi začne s postopkom registracije za pridobitev rodovnika  (Registration Application). Sočasno se kopitar identificira in registrira s strani  OSK ( pregled ob nogi matere in vstavljanje transponderja). Po prejemu Certificate of registration  – rodovnika,  se odda kopijo na OSK, kjer se izda identifikacijski dokument.

Za dodatne informacije vam je na voljo Strokovni svet za rejo SIQHA in Karolina Jamnik Cerk, dr.vet.med., Oddelek za selekcijo konj.

PREGLEDNA MESTA

V primeru, da želite prijavit pregledno mesto, to storite do 3. 5. 2018 –>kontaktirajte Strokovni svet za rejo SIQHA ali Karolino Jamnik Cerk in Natašo Gorišek z  Oddelka za selekcijo konj

Trenutno potrjena pregledna mesta za pasme ameriški quater konj, ameriški paint konj in appaloosa so:

SEZNAM PREGLEDNIH MEST za leto 2018  za pasme AQH, APH in Appalossa:

  • pri Kastelicu (JK Paint Horses) , Mekinje nad Stično 11, 1295 Ivančna Gorica
  • Ranč Marina, Koče 4, 1338 Kočevje
  • pri Vašcerju (Vašcer Quarter Horses),  Loče 1, 8257 Loče
  • pri Ponikvarju (Ranch Bloke). Nova vas 3,  1385 Nova Vas
  • pri Jovanu, Medvedjek 4, 1315 Velike Lašče

»V primeru, da se pregledno mesto izvede na lokaciji rejca, na katerem bodo privedene oz. pregledane manj kot 3 živali, so v ceno storitve vključeni materialni stroški storitve. Strošek pregledov bo v teh primerih znašal 17,70 EUR. Izjema so pregledna mesta, ki so do najbližjega razpisanega preglednega mesta oddaljena več kot 20 km.

V primeru, da se bo pregledno mesto izvedlo na domu brez predhodne najave oz. v času izven rednih letnih pregledov bo cena storitve znašala 33,40 EUR. Cena storitev mora biti usklajena s potrjenim –  veljavnim cenikom. Možna manjša odstopanja od zapisanih cen!