ŽIVI ZAZNAMKI

SIQHA

Slovensko združenje quarter konja

Vabimo vas na redni letni zbor članov Slovenskega združenja quarter konja, ki bo v soboto, 17. februarja 2018, ob 18.00 uri v Kulturnem domu Radomlje, Prešernova 43, Radomlje.

 

DNEVNI RED:

 1. Otvoritev in pozdrav
 2. Izvolitev organov zbora članov
  1. delovnega predsedstva
  2. zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika
  3. verifikacijske komisije
 3. Poročila o delovanju združenja v letu 2017
  1. poročilo predsednika
  2. blagajniško poročilo
  3. poročilo nadzornega odbora
  4. poročilo disciplinske komisije
  5. poročila strokovnih svetov (reja, šport, izobraževanje in promocija)
  6. poročilo direktorja za mednarodne zadeve
 4. Razprava po poročilih
 5. Potrditev letnega poročila o poslovanju društva za leto 2017
 6. Program dela in finančni plan za leto 2018
 7. Potrditev programa dela in finančnega plana za leto 2018
 8. Članstvo in članarina 2018
 9. Razno

 

Uradnem delu zbora bo sledila razglasitev in podelitev priznanj najboljšim v letu 2017 na tekmovalnem in rejskem področju.

 

Ne pozabite, da se na zboru lahko včlanite ali poravnate članarino za tekoče leto. Vsi lastniki konj, ki imate ocenjene konje iz rejskih razstav SIQHA in nimate vpisanih telesnih ocen, lahko izkoristite to priložnost in s seboj prinesete identifikacijske dokumente konja, v katere bomo vpisali telesne ocene konj.

 Vljudno vabljeni!