ŽIVI ZAZNAMKI

SIQHA

Slovensko združenje quarter konja

Prispevki objavljeni v mesecu Feb, 2018

Licenciranje žrebcev za plemenilno sezono 2018 za pasme ameriški quarter konj, ameriški paint konj in appaloosa bo potekalo v sredo, 14.2.2018 ob 11. uri na naslovu Veterinarska fakulteta, Cesta v Mestni Log 47, 1000 Ljubljana.

OPOZORILO:

 • Za licenciranja izven razpisanih rokov, stroške licenciranja nosijo lastniki privedenih žrebcev.
 • Žrebci, privedeni na pregled morajo imeti veljaven Identifikacijski dokument z urejenim lastništvom ter vpisanimi predpisanimi preiskavami na infekciozno anemijo kopitarjev (IAK) in virusni arteritis (KAK).
 • Pri žrebcih, ki jih bo na pregledu in odbiri komisija potrdila, bo potrebno opraviti še preiskavo na CEM, katera je za člane SIQHA ugodnejša.
 • Vsem žrebcem, ki bodo kot plemenjaki priznani prvič, bo potrebno opraviti tudi androloški pregled semena v skladu s Pravilnikom o razmnoževanju domačih živali.
 • Za vse dodatne informacije pokličite na DPO VF-Klinika za zdravstveno varstvo in rejo konj, telefon-01 4779385.

Za dodatne informacije lahko pokličete:
Tomaža Volka  041 537 809
ali Tadeja Klaužarja 031 537 145

Usposabljanje za imetnike – oskrbnike in lastnike plemenskih žrebcev pa se bo odvijalo v petek, 16.2.2018 ob 13.00 uri, v klinični predavalnici Veterinarske fakultete, Cesta v Mestni log 47, Ljubljana.

Prosimo vas, da s seboj prinesete:

 • potrdila o opravljenih diagnostičnih preiskavah-kužna malokrvnost (IAK) in virusni arteritis konj (KAK), v kolikor jih še niste predložili;

 • pravilno izpolnjeno pripustno dokumentacijo za preteklo pripustno sezono (arhivske kopije potrdil o pripustu in sezname pripuščenih kobil za preteklo pripustno sezono), v kolikor je še niste do 31.12.2017 oddali;

 • indentifikacijski dokument in izvide preiskav za CEM da se bodo vpisali v ID.

 

Še nekaj dodatnih pojasnil glede licenciranja žrebcev:

POGOJI ZA LICENCIRANJE ŽREBCEV

 • V Sloveniji se lahko licencirajo vsi žrebci pasem Ameriški quarter konj, Ameriški paint konj in Appaloosa, ki so brez dednih napak, ne glede na njihovo oceno, vendar pa morajo biti ocenjeni.
 • Žrebci se glede na višino ocene razdelijo v dva razreda in sicer v prvi razred žrebci z oceno 7,4 oziroma 79% in več, v drugi razred pa žrebci z nižjimi. Pri vseh javnih objavah licenciranih žrebcev je zraven ostalih podatkov napisan tudi razred, v katerega spada žrebec.
 • Izjemoma lahko žrebec preide iz razreda 2 v razred 1. Lastnik žrebca lahko na SS za rejo poda pisno vlogo in SS na podlagi rezultatov žrebca ( tekmovanja, dobre ocene potomcev,…) odloča, ali žrebec spada v višji kakovostni razred.

POJASNILO SIQHA GLEDE PRIDOBITVE OBVEZNE TELESNE OCENE:

Lastnike žrebcev obveščamo, da se je z oktobrom 2015 spremenila zakonodaja in Pravilnik o razmnoževanju, kjer je po novem zahtevano, da je vsaka plemenska žival registrirana. Registrirani morajo biti tudi žrebci, ki so namenjeni zgolj za lasten pripust. V primeru, da žrebci plemenijo kobile, ki niso last istega gospodarstva, pa je zahtevano, da so uradno licencirani.
Ker je osnovni predpogoj za licenciranje telesna ocena žrebca, vas opominjamo, da morate imeti za veljavno licenco žrebca le tega ocenjenega na uradnem ocenjevanju v organizaciji SIQHA. Telesno ocenjevanje bo SIQHA izvedlo v oktobru na rejski razstavi na Gradu Prestranek. Točen datum ocenjevanja bo določen kasneje.
 

PREDLOŽITEV RODOVNIKA OB ČIPIRANJU

Ob čipiranju žrebeta vsak lastnik doda kopijo rodovnika, na katerem so napisane 4 generacije, ali pa doda kopijo rodovnika matere in očeta. Ti podatki so potrebni za popolno izpolnitev IDja, kjer se vpišejo 4 generacije.

Seznam trenutno licenciranih žrebcev najdete TUKAJ

Vabimo vas na redni letni zbor članov Slovenskega združenja quarter konja, ki bo v soboto, 17. februarja 2018, ob 18.00 uri v Kulturnem domu Radomlje, Prešernova 43, Radomlje.

 

DNEVNI RED:

 1. Otvoritev in pozdrav
 2. Izvolitev organov zbora članov
  1. delovnega predsedstva
  2. zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika
  3. verifikacijske komisije
 3. Poročila o delovanju združenja v letu 2017
  1. poročilo predsednika
  2. blagajniško poročilo
  3. poročilo nadzornega odbora
  4. poročilo disciplinske komisije
  5. poročila strokovnih svetov (reja, šport, izobraževanje in promocija)
  6. poročilo direktorja za mednarodne zadeve
 4. Razprava po poročilih
 5. Potrditev letnega poročila o poslovanju društva za leto 2017
 6. Program dela in finančni plan za leto 2018
 7. Potrditev programa dela in finančnega plana za leto 2018
 8. Članstvo in članarina 2018
 9. Razno

 

Uradnem delu zbora bo sledila razglasitev in podelitev priznanj najboljšim v letu 2017 na tekmovalnem in rejskem področju.

 

Ne pozabite, da se na zboru lahko včlanite ali poravnate članarino za tekoče leto. Vsi lastniki konj, ki imate ocenjene konje iz rejskih razstav SIQHA in nimate vpisanih telesnih ocen, lahko izkoristite to priložnost in s seboj prinesete identifikacijske dokumente konja, v katere bomo vpisali telesne ocene konj.

 Vljudno vabljeni!