ŽIVI ZAZNAMKI

SIQHA

Slovensko združenje quarter konja

 
Oglaševalci imate možnost izbire med tremi možnostmi oglaševanja:
 
Spletno oglaševanje:
 
 • banner v glavi strani, velikosti 600 x 90 px – 100 €/letno
 • banner na desni strani zgoraj, velikosti 300 x 250 px – 100 €/letno
 • banner na desni strani spodaj, velikosti 125 x 125 px – 50 €/letno
 
Klasično oglaševanje:
 
Možnost oglaševanja na panoju, ki je postavljen na vseh uradnih dogodkih SIQHA  – 50 €/letno
 
 
Sponzorski paketi:
 
ZLATI PARTNER (300 €):
 
 • pojavljanje* na vseh tekmah za državno prvenstvo, izobraževanjih in ostalih dogodkih SIQHA,
 • spletni banner v glavi strani www.siqha.si,
 • logotip na spletni strani SIQHA,
 • 4x mailing na bazo SIQHA,
 • 4x objava na FB profilu SIQHA,
 • logotip na vseh promocijskih tiskovinah (pano, koledar, plakati, letaki).
 
SREBRNI PARTNER (200 €):
 
 • pojavljanje* na vseh tekmah za državno prvenstvo, izobraževanjih in ostalih dogodkih SIQHA,
 • spletni banner na desni strani zgoraj na strani www.siqha.si ,
 • logotip na spletni strani SIQHA,
 • 2x mailing na bazo SIQHA,
 • 2x objava na FB profilu SIQHA,
 • logotip na vseh promocijskih tiskovinah (pano, koledar, plakati, letaki).
 
BRONASTI PARTNER (100 €):
 
 • pojavljanje* na vseh tekmah za državno prvenstvo, izobraževanjih in ostalih dogodkih SIQHA,
 • logotip nam spletni strani SIQHA,
 • 1x mailing na bazo SIQHA,
 • 1x objava na FB profilu SIQHA,
 • logotip na vseh promocijskih tiskovinah (pano, koledar, plakati, letaki).
 
 
*O načinu pojavljanja se dogovorimo naknadno –transparent, letaki ali druga oblika pojavljanja.
 
Podrobnosti na voljo na promocija@siqha.si.