ŽIVI ZAZNAMKI

SIQHA

Slovensko združenje quarter konja

Z letošnjim letom po sklepu Strokovnega sveta za rejo pričenjamo z vpisovanjem telesnih ocen konjev v ID. Konjem, kateri bodo ocenjeni na letošnji razstavi se bo ocena vpisala takoj po ocenjevanju, razen žrebetom, ki še nimajo izdanega ID.

Na prireditvi bomo vpisovali tudi telesne ocene konj, pridobljene z letom 2011 in kasneje.
Vabimo vse, ki ste v preteklih letih pripeljali svoje konje na rejsko razstavo in se boste letošnje razstave udeležili kot gledalec ali razstavljalec, da s seboj prinesete ID konja v katerega bomo vpisali njegovo telesno oceno. To pa bo mogoče storiti tudi kasneje na občnem zboru in ostalih dogodkih.