ŽIVI ZAZNAMKI

SIQHA

Slovensko združenje quarter konja

Lastnikom in imetnikom/ oskrbnikom plemenskih žrebcev posredujemo dve vabili Veterinarske fakultete, Inštituta za rejo in zdravstveno varstvo kopitarjev in na koncu še dodatno pojasnilo SIQHA

1. USPOSABLJANJE ZA IMETNIKE/OSKRBNIKE IN LASTNIKE PLEMENSKIH ŽREBCEV

obveščamo vas, da bo usposabljanje za imetnike plemenskih žrebcev v četrtek 11.2.2016 ob 14.00 uri

v klinični predavalnici Veterinarske fakultete, Cesta v Mestni log 47, Ljubljana.

 Prosimo vas, da s seboj prinesete:

  •  potrdila o opravljenih diagnostičnih preiskavah-kužna malokrvnost (IAK) in virusni arteritis konj (KAK), v kolikor jih še niste predložili;
  • pravilno izpolnjeno pripustno dokumentacijo za preteklo pripustno sezono (arhivske kopije potrdil o pripustu in sezname pripuščenih kobil za preteklo pripustno sezono), v kolikor je še niste do 31.12.2015 oddali;
  • indentifikacijski dokument in izvide preiskav za CEM da se bodo vpisali v ID.

Lep pozdrav,

dipl.ing.živ. Darko Platovnjak

 

2. LICENCIRANJE ŽREBCEV ZA PLEMENILNO SEZONO 2016

DPO-Inštitut za rejo in zdravstveno varstvo kopitarjev in PRO za posamezne pasme konj obveščajo, da bo redno in naknadno licenciranje žrebcev za plemenilno sezono 2016 potekalo dne 1. in 2. marca 2016 na naslovu Veterinarska fakulteta, Cesta v Mestni Log 47, 1000 Ljubljana.

Redno licenciranje in odbira plemenskih žrebcev za plemenilno sezono 2016 bo izvedena za pasme: slovenski toplokrvni konj, kasaški konj, angleški polnokrvni konj, arabski polnokrvni konj, arabski konj, ameriškega quarter konja, painta, appaloosa, islandski konj in šetlandski poni.

Po dogovoru z Priznanimi rejskimi organizacijami bo naknadno licenciranje in odbira plemenskih žrebcev za plemenilno sezono 2016 izvedena za: slovensko hladnokrvno pasmo, posavsko pasmo in haflinško pasmo konj.

Na pregled je potrebno privesti vse žrebce slovenske hladnokrvne pasme, posavske pasme in haflinške pasme ki so bili prvič licencirani za plemenilno sezono 2013 in na redno letno licenciranje v oktobru oz. novembru 2015 niso bili privedeni ter vse, ki kot plemenjaki še niso priznani in bi si licenco želeli pridobiti. Licenciranje je prav tako obvezno za vse žrebce priznane za slovensko toplokrvno, kasaško, angleško polnokrvno, arabsko polnokrvno in arabsko pasmo, ameriškega quarter konja, painta, appalooso, islandske konje in šetlandske ponije, ki so bili prvič licencirani za določen čas v letu 2013 in katerih lastniki želijo podaljšati njihovo licenco, ter za vse žrebce, ki kot plemenjaki za navedene pasme še niso priznani.

Razpored pregleda in odbire žrebcev bo potekal po naslednjem razporedu:

 V torek 1. marca 2016:

– 09.00 – pregled in odbira žrebcev za slovensko toplokrvno pasmo,

– 09.30 – pregled in odbira žrebcev angleške polnokrvne pasme,

– 10.00 – pregled in odbira žrebcev arabske polnokrvne in arabske pasme konj

– 10.30 – pregled in odbira žrebcev ameriškega quarter konja, painta in appaloose,

– 11.00 – pregled in odbira žrebcev islandske pasme in šetlandskega ponija,

– 11.30 – pregled in odbira žrebcev za kasaško pasmo.

 V sredo 2. marca 2016:

– 10.00 – pregled in odbira žrebcev slovenske hladnokrvne pasme,

– 11.00 pregled in odbira žrebcev posavske pasme,

– 12.00 pregled in odbira žrebcev haflinške pasme.

Za vsa licenciranja izven razpisanih rokov, bodo lastniki žrebcev morali poravnati stroške le tega.

Žrebci, privedeni na pregled morajo imeti veljaven Identifikacijski dokument z urejenim lastništvom ter vpisanimi preiskavami na infekciozno anemijo kopitarjev (IAK) in virusni arteritis (KAK).

Žrebcem, ki jih bo na pregledu in odbiri komisija potrdila, bo potrebno opraviti še preiskavo na CEM.

Vsem žrebcem, ki bodo kot plemenjaki priznani prvič, bo potrebno opraviti tudi androloški pregled semena v skladu s pravilnikom o razmnoževanju domačih živali.

Za vse dodatne informacije pokličite na Inštitut za rejo in zdravstveno varstvo kopitarjev DPO VF, telefon-01 4779385.

Pripravil:                                                                                   Strokovni vodja DPO VF

dipl. ing. zoot. Darko Platovnjak.                             doc. dr. Matjaž Mesarič, dr.vet.med.