ŽIVI ZAZNAMKI

SIQHA

Slovensko združenje quarter konja

Prispevki objavljeni v mesecu Dec, 2014

NOVOLETNO VOŠČILO

29.12.2014

Spoštovane in spoštovani člani SIQHA!

Ponovno je prišel čas za pogled nazaj v leto, ki se izteka in za analizo, kako smo realizirali program, ki smo si ga zadali. Menim, da je za nami leto, v katerem smo člani UO in člani strokovnih svetov opravili zelo težko delo. Lahko pa z veseljem ugotovim, da je za nami zelo uspešno leto tako na področju rejskih programov in izobraževanja, izredni uspeh pa smo dosegli skupaj s tekmovalci in organizatorji tekem na področju tekmovanj. Za vse doseženo in za vso pomoč, ki sem je bil deležen pri realizaciji programa, se bi rad zahvalil vsakemu, ki je kakor koli pripomogel k tem uspehom. !HVALA! Ostala je seveda še kakšna malenkost, ki je nismo realizirali, za to pa bo čas v letu, ki prihaja.

V letu, ki prihaja, si bomo prizadevali, da bodo programi, ki so dobri, taki tudi ostali, ali jih morda še nadgradili, a več o tem na zboru članov, kjer bomo skupaj z vami postavili nove cilje za leto 2015.

V NOVEM LETU 2015 vam in vašim najbližjim želim obilo zdravja, veselja, optimizma in vsega tistega kar si želite sami. Ob vsem tem pa ne pozabite na svoje konjičke, ki pa jim želim predvsem zdravja in čim več vaše pozornosti.

SREČNO NOVO LETO!

Predsednik SIQHA

Zdenko Zobavnik

V skladu z aktualno zakonodajo smo lastniki konj dolžni urejati določene postopke, v prvi vrsti gre za označevanje kopitarjev, izdajo identifikacijskih dokumentov ter urejanje evidence oz. stanja konj v svoji lasti.
Vse zadeve se urejujejo preko izdajatelja identifikacijskih dokumentov, to je Inštitut za rejo in zdravstveno varstvo kopitarjev (Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana).

Inštitutu smo dolžni pošiljati vloge za označitev, sporočati vse spremembe lastništva, kastracije, uvoz-izvoz in podobne zadeve, vse na predpisanih obrazcih.

Obrazci so dostopni na njihovi spletni strani: INŠTITUT ZA REJO IN ZDRAVSTVENO VARSTVO KOPITARJEV – OBRAZCI!

Za več informacij in/ali dogovor za osebno urejanje stanja v CRK pokličite na Inštitut na telefonsko številko 01 4779 370.