ŽIVI ZAZNAMKI

SIQHA

Slovensko združenje quarter konja

Prispevki objavljeni v mesecu Jan, 2010

AQHA suspenz

25.1.2010

American Quarter Horse Association v svojih pravilih (najdete jih v AQHA Handbook of Rules and Regulations) natančno in strogo določa postopke in obveznosti članov in ne-članov AQHA do svoje rejske organizacije. Neupoštevanje pravil pomeni suspendiranje osebe,  vse dokler se obveznosti do rejske organizacije ne uredijo oziroma izpolnijo.

Kaj so kršitve in kakšne so sankcije, je med drugim navedeno tudi v AQHA Handbook of Rules and Regulations, členi 104, 105 in 106.

Na novo suspendirane osebe so vsak mesec objavljene v American Quarter Horse Journalu, celotni  seznam začasno ali trajno suspendiranih oseb pa  se hrani pri AQHA. Odgovornost vsakega člana, lastnika konja ali kogarkoli, vključenega v transakcije v zvezi z registriranim Ameriškim Quarter konjem, je, da se obrne na  AQHA (oz. SIQHA kot njegovo mednarodno podružnico) za informacije glede članstva in statusa osebe, ranča ali pravne osebe, s katero želi poslovati.

Ker suspendiranje  pomeni popolno ustavitev poslovanja  z AQHA ne samo za suspendirano osebo, ampak za vse, ki so preko pripustov, nakupov,…  quarter konj z njo povezane, je v interesu vseh, da  se nastale težave rešujejo sproti, preden se tako rigorozni ukrepi sploh uvedejo.

Slovensko združenje quarter konja kot AQHA International Affiliate nudi svojim članom popolno podporo in pomoč pri urejanju vseh poslovanj z AQHA. Ravno tako se lahko  člani AQHA v Sloveniji  za pomoč in posredovanje pri urejanju poslov z AQHA obrnejo na našo pisarno: kontaktna oseba.


Zavejmo se pomembnosti konjevih čutil

Kot jezdeci si le redko vzamemo čas za razmišljanje ali celo razumevanje dejstva, da to čudovito bitje, ki nam toliko nudi, dojema svet okoli sebe na čisto drugačen način kot mi. Skupno nam je le, da ga dojemamo oboji s svojimi petimi »čutili«. Kot konjarji pa bi se morali zavedati, da se delovanje konjevih čutil od naših razlikuje na mnogo načinov.

Vonj

Več »