ŽIVI ZAZNAMKI

SIQHA

Slovensko združenje quarter konja

Prispevki objavljeni v mesecu Sep, 2009

S 1. julijem 2009 se je v R Sloveniji pričela uporabljati Uredba Vlade RS o izvajanju Uredbe Komisije(ES) št. 504/2008 z dne 6. junija 2008 o izvajanju direktiv Sveta 90/426/EGS in 90/427/EGS v zvezi z metodami za identifikacijo kopitarjev.

Povezava na brošuro VURS-a: Identifikacija in registracija kopitarjev.

Novost, ki jo uporaba Uredbe Komisije prinaša, je uporaba metode za zagotavljanje nedvoumne povezave med identifikacijskim dokumentom in kopitarjem (tč. 3 (b) člena 3 Uredbe Komisije).

Več »

About Us

SIQHA je od maja 2009 AQHA International Affiliate – uradno mednarodno priznana podružnica AQHA. Od januarja 2012 je SIQHA članica Federation of European Quarter Horse Associations, FEQHA. Od 27. 6. 2013 imamo status PRIZNANE REJSKE ORGANIZACIJE v R Sloveniji!

Recent Comments